Klachten
Mocht u ondanks mijn inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met mij kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot het NIP of de klachtencommissie van LVVP of 1nP.

Informatie
Belangrijke informatie hierover vindt u onder deze link

Privacy
Mijn privacystatement voor de AVG vindt u onder deze link