algemeen
Vergoedingen en kosten


De vergoeding voor intake, onderzoek, advies en behandeling verloopt via de zorgverzekeringswet. Voor 2016 geldt een standaard wettelijk eigen risico van € 385,-, voor 2015 bedraagt dit eigen risico € 375,- (mogelijk dat u zelf voor een hoger eigen risico hebt gekozen).

PPMT is een praktijk die zowel basis GGZ, als specialitische GGZ levert. De basis GGZ is geïndiceerd voor enkelvoudige, lichte, niet complexe en eenmalige psychische aandoeningen. De specialistische GGZ is geïndiceerd bij complexe, ernstige en meervoudige of recidiverede klachten. In de specialistische GGZ wordt met DBC's gewerkt. De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een diagnose behandel combinatie (DBC) is het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de behandeling die hieruit volgt. Een DBC bestaat dus uit alle activiteiten van een instelling en behandelaren die gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die de praktijk in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. Elke DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit honorariumbedragen voor de behandelaar en een kostenbedrag voor de instelling. Na afloop van het behandelingstraject ontvangt de patiënt één rekening voor het totale traject. Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan. In dat geval stuurt de instelling na één jaar een factuur aan de zorgverzekeraar. Dit kan leiden tot een correctie van uw zorgverzekeraar op een eerdere verrekening van uw no-claim en/of eigen risico. In een DBC wordt alle aan u bestede tijd geregistreerd. Dit kan directe tijd zijn; contacttijd met u, bijvoorbeeld op de praktijk, aan de telefoon of per e-mail, of indirecte tijd.

Indirecte tijd kan zijn:
• Beoordeling van uw aanmelding.
• Opvragen en doornemen van gegevens van eerdere behandelingen.
• Contact met uw huisarts of andere specialisten.
• Verslaglegging van de intake, een onderzoeksrapport of een behandelsessie.
• Het opstellen van een behandelplan.
• Het met andere hulpverleners coordineren van de zorg rondom u.
• Het intercollegiaal / multidisciplinair teamoverleg, waarin de intake en het behandelvoorstel worden besproken.
• De evaluatie van uw behandeling binnen het teamoverleg.
• Het verwerken van vragenlijsten, en of behandelmetingen.

Hierdoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.
DBC's zijn opgebouwd in tijdklasses; bijvoorbeeld:
• 0-100 / 100-200 / 200-400 / 400-800: voor korte behandelingen en diagnostiek.
• 250-800 / 800-1800 / 1800-3000 voor langer durende behandelingen.

De totale hoeveelheid tijd die aan u besteed is, is geldend voor de DBC Dit is de optelsom van directe en indirecte tijd. Bijvoorbeeld 400 minuten directe tijd en 150 minuten indirecte tijd maakt samen 550 minuten. Deze valt dan in de DBC-categorie: 250-800 minuten. Aan deze DBC hangt een door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde prijs vast. Noch op de werkwijze noch aan de prijsstelling hebben wij als praktijk invloed. Uit deze systematiek kunt u dus afleiden dat wanneer wij nu 300 of 750 minuten aan u besteden, hieraan dezelfde prijs is gekoppeld. Voor meer informatie willen wij u wijzen op de website van de NZA. Hier kunt u ook de prijzen van de verschillende DBC's terugvinden.

Voor 2012 2013 2014 2015 en 2016 hebben wij een contract afgesloten met de volgende verzekeringsmaatschappijen:
• ACHMEA: Zilveren Kruis / Aevitae / FBTO / IAK / OZF / Take Care / Turien / en andere ACHMEA labels
• AGIS
• Multizorg: ASR / De Amersfoortse / ONVZ / ENO / Stad Holland / PNO / IAK / VVAA / VPZ / en andere deelnemers aan Multizorg
• Menzis: Ander Zorg
• OHRA / CZ / Delta Lloyd
• UVIT: Unive / VGZ / IZZ / IZA / en andere UVIT labels
• D.S.W.
• Zorg en Zekerheid
• De Friesland

Naast DBC's levert de praktijk in 2016 ook de zogenaamde basis GGZ; dit is zorg voor lichtere en enkelvoudige psychiatrische klachten.
De basis GGZ kent vier producten: licht, matig, intensief en chronisch.