Aanmelden en wachttijd

Ik geef er de voorkeur aan dat u zich per e-mail aanmeldt. Een e-mail is voor mij het makkelijkst te beantwoorden. Het is fijn wanneer u kort aangeeft waarvoor u hulp wilt en bij wie u verzekerd bent. Dit laatste omdat ik dan kan nagaan of ik of ik nog budget heb bij uw zorgverzekeraar.

Ik neem na uw aanmelding per e-mail, zo spoedig mogelijk (meestal binnen 24 uur) contact met u op om te laten weten of ik wat voor u kan betekenen en zo ja wat een indicatie voor de eventuele wachttijd is. Wanneer mijn wachtlijst te lang is of ik denk dat ik u niet goed kan helpen dan probeer ik u een alternatief te bieden, bijvoorbeeld een verwijzing naar een collega.

U kunt zich ook telefonisch aanmelden voor behandeling door te bellen tijdens mijn telefonisch spreekuur, op maandag van 12:30 tot 13:00.
Het kan druk zijn tijdens het spreekuur, waardoor u soms ook tijdens het spreekuur het voicemailbericht te horen krijgt.

Mijn wachttijd is wisselend. U kunt de actuele wachttijd opvragen per e-mail of tijdens het telefonisch spreekuur. Voor supervisie heb ik op dit moment per direct plek.

Aanmeldingswachttijd: deze is op dit moment een aanmeldstop, maar kan fluctueren (wanneer u een e-mail stuurt naar psychotherapiemaschatimp@gmail.com dan krijgt u binnen 72 uur bericht over de wachttijd).

Behandelingswachttijd: na intake start de behandeling altijd meteen.

Datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden: april 2021.

"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."