Werkwijze

Coaching/kortdurende psychologische hulp:
Meestal wordt u aangemeld door de bedrijfsarts of werkgever. Ik zal dan z.s.m. contact met u opnemen voor een intake-afspraak en u ontvangt van mij een aanmeldformulier met de vraag dit voor de eerste afspraak digitaal aan mij te retourneren.

De intake beslaat een dagdeel. Allereerst brengen we de problemen en uw hulpvraag in kaart en vervolgens zullen meerdere relevante vragenlijsten afgenomen worden. Afsluitend plannen we (meestal de week na de intake) een terugrapportage gesprek.

Van de intake maak ik een uitgebreid verslag met een conclusie en behandeladvies. Tijdens de terugrapportage bespreken we het verslag. Wanneer u zich kunt vinden in dit verslag en wanneer u toestemming geeft, zal het ook besproken worden met uw (bedrijfs)arts. Daarnaast zal aan de werkgever (meestal de P&O functionaris) schriftelijk toestemming gevraagd worden het voorgestelde behandelplan uit te voeren. Wanneer de werkgever akkoord gaat, kan uw behandeltraject aanvangen. Meestal zal het gaan om ongeveer 10 gesprekken. De sessies duren 60 minuten en worden in goed overleg gepland, meestal eens per 2 weken.

Halverwege en aan het einde van het traject vindt afstemming plaats met uw bedrijfsarts en werkgever. Uiteraard wordt niets besproken zonder uw toestemming.