Werkwijze

Psychotherapie:
Na aanmelding ontvangt u een digitaal aanmeldformulier met de vraag dit voor de eerste afspraak digitaal aan mij te retourneren. Het is prettig voor het eerste gesprek al wat informatie over u te hebben. Ook vraag ik u naar de verwijzing van uw huisarts (verplicht bij psychotherapie).

Vervolgens wordt u telefonisch of per e-mail uitnodigd voor de intake. Meestal beslaat deze intake 2 ŕ 3 gesprekken. Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geďnventariseerd. Tijdens het tweede gesprek staan uw voorgeschiedenis en de levensgebieden (werk, wonen, relaties etc.) centraal. In sommige gevallen heb ik meer informatie over u nodig en neem ik een aantal persoonlijkheids- of klachtenlijsten af. Ik stel het ook altijd op prijs wanneer u mij brieven en / of verslagen van eerder therapieën geeft.

Na de intake worden een verslag en behandelplan gemaakt, die ter toetsing (anoniem) worden voorgelegd aan collegae die daarna rapporteren of zij zich kunnen vinden in het voorgestelde therapieplan. Deze ‘’toetsing’’ is standaard voor elke psychotherapeut en heeft tot doel de kwaliteit van de vrijgevestigde therapieën te waarborgen.
Na akkoord van collegae wordt het behandelplan met u doorgenomen. Wanneer u hiermee instemt, kan uw behandeling beginnen.
Tenzij u hiertegen bezwaar heeft, stuur ik een brief naar uw huisarts
waarin staat wat wij afgesproken hebben. Na afsluiting van de behandeling
rapporteer ik ook altijd aan uw huisarts.

De gemiddelde behandelduur hangt sterk af
van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het
dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat.

De data voor verdere afspraken worden in overleg met u gepland.
De therapie zal regelmatig met u worden geëvalueerd.