Klachten
Mocht u ondanks mijn inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met mij kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP onder deze link

Informatie
Belangrijke informatie over mijn praktijk vindt u onder deze link

Privacy
Mijn privacystatement voor de AVG vindt u onder deze link

Kwaliteit
Mijn Kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op mijn praktijk.

Waarneming / crisis
Waarneming regel ik altijd direct met u wanneer dit nodig is. Mijn directe waarnemer is drs. R. Albrecht (06-21622510) of een collega van PSU (zie www.psutrecht.nl) waar ik bij aangesloten ben. In geval van crisis in de avond of de nacht kunt u contact opnemen met uw huisarts of met Altrecht afdeling acute psychiatrie (030-2308888).