Tarieven en vergoedingen

Volledige vergoeding

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde voor vergoeding is wel dat je een verwijsbrief hebt en verder betaal je altijd je eigen risisco. Meestal is dit rond de €385,- tenzij je zelf voor een hoger bedrag hebt gekozen. Ik heb contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is de nieuwe manier waarop een behandeling in de GGZ bekostigd wordt.

In het zorgprestatiemodel is afgesproken op welke wijze je de zorg vergoed krijgt en hoe behandelaren zorg in rekening moeten brengen. Er staan tevens afspraken in over hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat enkel over de vergoeding, niet over welke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. Uitgangspunten van het zorgprestatiemodel zijn eenvoudige regels en duidelijke rekeningen.

De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller dan voorheen. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen. Een consult is een zorgprestatie. Dit kan zijn een face-to-face contact, maar ook een telefonisch consult, een video call of een email zolang het over de inhoud van de behandeling gaat. Ook intercollegiaal overleg wordt vergoed, wel echter onder de voorwaarde dat het nodig is om te overleggen met een collega over jouw behandeling.

De prestaties worden ingedeeld in tijdsduur. Hierbij geldt de regel ‘planning is realisatie’. Dat betekent dat als er 60 minuten voor je gepland staan, deze gedeclareerd worden. Dus ook als we 5 minuten eerder klaar zijn, of 5 minuten later. Wordt er meer dan 15 minuten afgeweken van de geplande duur? Dan wordt het tarief daarmee verlaagd c.q. verhoogd. Zijn er op 1 dag meerdere contactmomenten? Bijvoorbeeld 1 face-to-face sessie en daarna meerdere chats of e-mails over de behandeling? Dan worden deze verschillende contactmomenten in duur bij elkaar opgeteld en gefactureerd als 1 prestatie.

No show/annulering

Afspraken kan je altijd verzetten of afzeggen en worden, mits langer dan 24 uur van tevoren afgezegd, niet in rekening gebracht. Je kan je afspraken wijzigen dan wel annuleren via telefoon, sms of email.
Echter wanneer je een afspraak mist zonder deze tijdig af te (hebben kunnen) zeggen, dan ben ik genoodzaakt deze bij je in rekening te brengen. Het tarief voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak is €75,00. Dit bedrag wordt rechtstreeks bij jou gedeclareerd en dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Direct naar

Contactgegevens

Contact
gegevens

PPMT is gespecialiseerd in de behandeling van trauma, PTSS, hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek 

PPMT maakt gebruik van EMDR, Schematherapie, Comprehensive Resource Model, Havening en methodiek Janina Fisher
 

Er is een wachtlijst voor psychotherapie, zie hier. Voor zelf te betalen, kortdurende coaching en supervisie zijn er nog een aantal plekken

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen?