Therapie

Voor wie

Alhoewel ik verschillende klachten en problemen heb behandeld ben ik er steeds meer achter gekomen dat mijn affiniteit ligt bij het behandelen van trauma, hechtingsproblemen en problemen op het gebied van de persoonlijkheid en relaties. Bij trauma kan je denken aan een recente traumatische ervaring (aanrijding, bedreiging, overval, pesten), in je kindertijd/jeugd (emotionele verwaarlozing, misbruik, mishandeling) of in een latere (partner)relatie.
Ook voor klachten betreffende een negatief zelfbeeld, eenzaamheid, rouw, emotionele instabiliteit, vastlopen in relaties, echtscheiding, angsten of overspannen gevoelens kan je bij mij terecht.
Ik bied hulp aan mensen van 18 jaar en ouder.

Behandelvormen

Als psychotherapeut richt ik me vooral op wat werkt en kies ik een ingang die bij jou past en aansluit. Ik vind het belangrijk om een goede werkrelatie te hebben en een veilige warme sfeer te creëren waarin alles gezegd mag en kan worden. Cliënten ervaren mij meestal als betrokken en direct en zij ervaren het contact als fijn en waardevol.  

Naast de reguliere therapeutische technieken (cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie) ben ik ook zeer enthousiast over Havening, werken met het Comprehensive Resource Model en de trauma methode van Janina Fisher. Daarnaast kunnen meditatie of ademhalingsoefeningen helpend zijn en vind ik het ook belangrijk aan een gezonde levensstijl te werken (goede voeding, voldoende bewegen, in de natuur zijn).

Havening is een nieuwe techniek uit de neuro-wetenschappen waarmee een groot aantal aan stress gerelateerde klachten kan worden opgelost. Het is een psychosensorische therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van aanrakingen bij de armen, de handpalmen en het gezicht en psychologische afleiding. De behandeling zelf is ontspannend en kalmerend, en kan onmiddellijk positieve helende resultaten geven.

CRM richt zich vooral op complex trauma en is ontwikkeld door Lisa Schwarz. De missie van CRM zou je kunnen omschrijven als: “herinneren, opnieuw verwerken en loslaten van traumatisch materiaal uit het zenuwstelsel om zo de gelegenheid te krijgen om opnieuw contact te maken met je ware zelf”. CRM maakt daarbij gebruik van de nieuwste bevindingen uit de neurobiologie. Nogal wat therapieën bereiken de wortels niet. Symptomen worden wel aangepakt, verdwijnen eventueel, en dan steken er weer andere symptomen de kop op. In CRM wordt gezocht naar de onderliggende wortels.

De trauma methode Van Janina Fisher richt zich op het behandelen van de effecten van traumatische gebeurtenissen, in tegenstelling tot het behandelen van de gebeurtenis zelf. Er wordt in deze therapie gewerkt aan het leren kennen van getraumatiseerde (kind)delen en geleerd wordt om met deze delen om te gaan.

Werkwijze

Na aanmelding ontvang je een digitaal aanmeldformulier met de vraag dit voor de eerste afspraak digitaal aan mij te retourneren. Het is prettig voor het eerste gesprek al wat informatie over je te hebben. Ook vraag ik je naar de verwijzing van de huisarts (verplicht bij psychotherapie).

Vervolgens word je telefonisch of per e-mail uitnodigd voor de intake. Meestal beslaat deze intake 2 à 3 gesprekken. Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd. Tijdens het tweede gesprek staan jouw voorgeschiedenis en de levensgebieden (werk, wonen, relaties etc.) centraal. In sommige gevallen heb ik meer informatie over je nodig en neem ik een aantal persoonlijkheids- of klachtenlijsten af. Ik stel het ook altijd op prijs wanneer je mij brieven en / of verslagen van eerder therapieën geeft.

Na de intake worden een verslag en behandelplan gemaakt, die ter toetsing (anoniem) worden voorgelegd aan collegae die daarna rapporteren of zij zich kunnen vinden in het voorgestelde therapieplan. Deze ‘’toetsing’’ is standaard voor elke psychotherapeut en heeft tot doel de kwaliteit van de vrijgevestigde therapieën te waarborgen. Na akkoord van collegae wordt het behandelplan met je doorgenomen. Wanneer je hiermee instemt, kan de behandeling beginnen. Meestal zijn de gesprekken in het begin wekelijks en uiteindelijk lager frequent. Tenzij je hiertegen bezwaar hebt, stuur ik een brief naar je huisarts waarin staat wat wij afgesproken hebben. Na afsluiting van de behandeling rapporteer ik ook altijd aan de huisarts.

De gemiddelde behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop je zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Therapeutische verandering wordt altijd in de praktijk bereikt en hoe meer je zelf aan de slag gaat met het geleerde, hoe meer positieve verandering je zal zien. Ik verwacht ook van jou dat je een actieve houding aan neemt tijdens de gesprekken en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor jouw proces. Uiteraard zal ik je de tools aanreiken en alles doen wat in mijn vermogen ligt om jou te helpen jezelf beter te leren kennen en begrijpen, patronen te doorbreken, emoties en gebeurtenissen te verwerken en weer op het juiste spoor naar geluk te komen. Compassie en zelfcompassie vind ik heel belangrijk!

De data voor verdere afspraken worden in overleg met jou gepland. De therapie zal regelmatig worden geëvalueerd.

Direct naar

Contactgegevens

Contact
gegevens

PPMT is gespecialiseerd in de behandeling van trauma, PTSS, hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek 

PPMT maakt gebruik van EMDR, Schematherapie, Comprehensive Resource Model, Havening en methodiek Janina Fisher
 

Er is een wachtlijst voor psychotherapie, zie hier. Voor zelf te betalen, kortdurende coaching en supervisie zijn er nog een aantal plekken

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen?